Zmiana w zasadach przedawnienia roszczeń

W dniu 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu cywilnego, tym razem dotycząca przedawnienia roszczeń.

Zmienia ona dotychczasowe terminy przedawnienia, wprowadzając jako zasadę 6-letni okres przedawnienia roszczeń w miejsce dotychczasowego – 10-letniego. Długości terminów przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostaje bez zmian i wynosić będzie 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypadać będzie obecnie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Innymi słowy będzie on w przypadku konkretnych roszczeń wydłużony.

Jednocześnie zgodnie z nowelizacją roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą będzie się przedawniać się z upływem 6 lat. Ponadto sąd będzie z urzędu brał pod uwagę przedawnienie w sprawach roszczeń dochodzonych przeciwko konsumentom i nie zasądzi takiego roszczenia.