Prawo lokalowe i spółdzielcze

Na rynku nieruchomości z roku na rok wzrasta liczba lokali wynajmowanych. Istnieje również wiele spółdzielni mieszkaniowych, których struktura własnościowa jest skomplikowana, a tym samym sprzyjająca powstawaniu sporów. Nie są wolne od problemów także relacje w ramach wspólnot mieszkaniowych. Sfera nieruchomości lokalowych i relacji prawnych z nimi związanych wymaga podejmowania licznych, czasem skomplikowanych działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemów. Spory o czynsz, konflikty między członkami wspólnot, czy też organami spółdzielni i jej członkami, jak również współwłaścicielami wymagają znajomości tematu i doświadczenia. Kancelaria pomaga w ich rozwiązaniu świadcząc poradnictwo, reprezentując w postępowaniach sądowych, uczestnicząc w negocjacjach.
Zakres działań Kancelarii w tej dziedzinie obejmuje:

  • doradztwo w zakresie spraw dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych
  • przygotowywanie i negocjowanie umów, których przedmiotem są lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące odrębną własność, w tym umów sprzedaży, najmu, dzierżawy
  • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw przysługujących do lokali, a znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących wykupu lokali, sporach sąsiedzkich między właścicielami lokali, sporach między spółdzielniami a ich członkami, jak i właścicielami lokali znajdujących się w zasobach spółdzielczych
  • dochodzenie roszczeń wynikających z praw dotyczących lokali w postępowaniu przedsądowym i sądowym
  • analiza stanu prawnego i badanie ksiąg wieczystych nieruchomości lokalowych

Skontaktuj się z nami: