Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte i udostępnione na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być poczytywane oraz traktowane jako udzielenie porady prawnej pod jakąkolwiek postacią i w jakiejkolwiek sprawie. Nie są również źródłem reklamy Kancelarii. Prawa autorskie i prawa ochronne wynikające z rejestracji znaków towarowych chronią wszelkie materiały tu zgromadzone, które stanowią przedmiot własności.
„SOBOLEWSKI & KUBIK“ Kancelaria Prawna s.c. zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie skutki i szkody powstałe w następstwie nieautoryzowanego wykorzystania informacji zgromadzonych w niniejszej witrynie internetowej. W szczególności Kancelaria podkreśla, że z wyłącznie informacyjnego charakteru materiałów w niej zamieszczanych wynika, że są one aktualne na dzień ich zamieszczenia i ewentualne zmiany stanu prawnego i faktycznego mogą wpływać na możliwość ich wykorzystania. Kancelaria nie może zagwarantować, że wykorzystanie materiałów z tej strony internetowej będzie możliwe w każdym czasie, każdej sprawie i każdym stanie faktycznym.
Kancelaria nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować urządzenia osób korzystających z niniejszej strony internetowej, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek plików, materiałów tekstowych czy graficznych. Ponadto Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zawarte na innych stronach internetowych, do których prowadzą linki umieszczone w tym serwisie.