Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej przedsiębiorcy borykają się z wieloma problemami. Niewątpliwie konkurencja na rynku czy też relacje z konsumentami mogą prowadzić do wielu spornych sytuacji. Kancelaria posiada odpowiednie doświadczenie i praktykę, które umożliwiają skuteczną pomoc w powstałych konfliktach. Analizujemy również wzorce umowne pod kątem klauzul niedozwolonych, reprezentujemy w sporach między przedsiębiorcami związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, jak również w postępowaniach przed organami administracji i sądami. Pomagamy konsumentom w dochodzeniu roszczeń wynikających z rękojmi (niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową) i gwarancji. Świadczymy szeroką paletę usług, mając na uwadze najnowsze regulacje prawne z dziedziny ochrony konkurencji oraz konsumenta.
Zakres naszych działań obejmuje:

  • analizę i konsultacje dotyczące sytuacji prawnej przedsiębiorców w odniesieniu do obowiązków wynikających z regulacji antymonopolowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji, doradztwo i reprezentację w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami
  • pomoc i reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, w tym dotyczących wzorców umownych
  • doradztwo, analiza i przygotowywanie umów dla konsumentów
  • negocjacje i dochodzenie roszczeń w postępowaniu przedsądowym, w tym reklamacyjnym
  • eliminowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) z umów, regulaminów i innych aktów regulujących stosunki prawne z udziałem konsumentów

Skontaktuj się z nami: