Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Kancelaria Prawna „SOBOLEWSKI & KUBIK“ zapewnia profesjonalną obsługę prawną i doradztwo w sprawach związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych. Przygotowujemy odpowiednie umowy, reagujemy na naruszenia praw naszych Klientów, pomagamy uzyskać prawa ochronne oraz reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych oraz przez Urzędem Patentowym RP.
W naszej codziennie praktyce znajdziemy m.in.:

  • doradztwo w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe) oraz ochroną autorskich praw majątkowych i osobistych
  • opracowywanie, przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących praw autorskich i własności przemysłowej
  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym oraz sądami w sprawach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej

Skontaktuj się z nami: