Prawo podatkowe

Oferujemy pomoc i doradztwo prawne w trakcie postępowań podatkowych i kontroli podatkowych. Zastępujemy Klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Przygotowujemy odpowiednie zarzuty i wnioski w ramach administracyjnych postępowań egzekucyjnych, starając się doprowadzić do zawieszenia, rozłożenia na raty, czy też umorzenia egzekucji.
W naszej codziennie praktyce znajdziemy m.in.:

  • postępowania dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
  • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
  • doradztwo w zakresie powstawania, ustalania, wygasania oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych
  • przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg od orzeczeń organów podatkowych
  • przygotowywanie wniosków o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego
  • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych
  • analiza umów pod kątem poprawności ich konstrukcji ze względu na potrzebę optymalizacji obciążeń podatkowych

Skontaktuj się z nami: