Odszkodowania

Każdego dnia dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń powodujących utratę życia, uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w majątku poszkodowanego. Niekorzystne skutki są zazwyczaj spowodowane przez osoby, które nie zachowały bądź zlekceważyły obowiązujące normy prawne. Zdarza się również tak, że szkoda powstała na skutek zdarzeń losowych, niezależnych od człowieka. W takich sytuacjach przysługuje poszkodowanemu szereg świadczeń, w tym odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Dochodzenie tych świadczeń na rzecz poszkodowanego wymaga podjęcia w sposób profesjonalny szeregu czynności i działań prawnych w taki sposób, aby uprawniony uzyskał należne i satysfakcjonujące świadczenia. W tej materii Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • doradztwo, prowadzenie negocjacji oraz postępowań sądowych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko sprawcom szkód majątkowych i niemajątkowych oraz ubezpieczycielom
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów oraz propozycji ugód w zakresie roszczeń związanych z dochodzonymi roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • prowadzenie postępowań dotyczących wypadków komunikacyjnych, szkód na osobach, śmierci osoby bliskiej

Skontaktuj się z nami: