Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między pracodawcami a pracownikami oraz ubezpieczonymi a organami emerytalno-rentowymi, które wymagają doświadczenia oraz bieżącej znajomości dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych.
W ramach stosunków pracy przygotowujemy dokumentację pracowniczą, umowy o pracę, porozumienia, reprezentujemy pracodawców, pracowników w postępowaniach przed sądami. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania regulaminów pracy, wynagradzania, porozumień zbiorowych.
W dziedzinie ubezpieczeń społecznych oprócz reprezentowania przed organami emerytalno-rentowymi analizujemy dokumentację ubezpieczeniową dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych oraz objęcia ubezpieczeniami społecznymi.
Kancelaria oferuje następujące usługi:

  • przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz ich zmian
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów normujących stosunki pracy
  • prowadzenie postępowań sądowych w imieniu pracowników jak i pracodawców
  • przygotowywanie pism związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
  • odwołania od rozwiązania umowy o pracę
  • przygotowywanie opinii i doradztwo w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych
  • przygotowywanie wniosków, odwołań i pism procesowych w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych
  • reprezentowanie w postępowaniach przed organami emerytalno-rentowymi
  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach dotyczących rent, emerytur i zasiłków

Skontaktuj się z nami: