Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne stanowią znaczny obszar aktywności gospodarczej państwa umożliwiający przedsiębiorcom realizację wielu strategicznych i lokalnych inwestycji mających na celu poprawę życia społecznego.
Powszechność stosowania procedur przetargowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej wymaga jednak profesjonalnego podejścia do każdego etapu działań mających na celu nawiązanie współpracy w tym trybie. Posiadane doświadczenie pozwala nam na skuteczną reprezentację w toku postępowań przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również przygotowanie procedur przetargowych.
W tej dziedzinie Kancelaria w sposób kompleksowy świadczy usługi obejmujące:

  • doradztwo w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych oraz wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia
  • opracowywanie i weryfikowanie dokumentacji przetargowej
  • przygotowywanie i opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • doradztwo i prowadzenie postępowań związanych z korzystaniem ze środków ochrony prawnej
  • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu skargowym

Skontaktuj się z nami: