Prawo spółek handlowych

Niekiedy, gdy firma naszych Klientów rozrasta się na tyle, że dotychczasowe formy prowadzenia działalności gospodarczej przestają być dla nich wystarczające, odkrywają oni, że założenie spółki, czy też dopilnowanie wszelkich formalności z jej funkcjonowaniem zajmuje tyle czasy, że może nie wystarczyć go na codzienną działalność biznesową. Dlatego nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę prawą spółek osobowych i handlowych. Pomagamy wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności, przygotowujemy właściwe umowy, adekwatne do potrzeb Klientów i obsługujemy pod kątem prawnym bieżące funkcjonowanie spółek.
W naszej codziennie praktyce znajdziemy m.in.:

  • zakładanie i rejestracja spółek osobowych i kapitałowych oraz ich bieżąca obsługa
  • zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w KRS
  • doradztwo z zakresie wyboru optymalnej z punktu widzenia potrzeb klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółki
  • obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał
  • udział w negocjacjach handlowych
  • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
  • prowadzenie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, procesów naprawczych i upadłości
  • łączenie, dzielenie i przekształcanie przedsiębiorstw
  • ustalenie odpowiedzialności wspólników członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej za ich działania w spółce i na jej rzecz oraz za zobowiązania spółki

Skontaktuj się z nami: