Prawo cywilne

W dzisiejszych czasach nie bez znaczenia pozostaje należyte orientowanie się w zawiłościach prawa. Pozwala to na uniknięcie kosztownych pomyłek przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy z kontrahentem, czy też po prostu decyzji o zakupie towaru lub zawarciu umowy z usługodawcą. Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.
W zależności od Państwa potrzeb pomożemy w przygotowaniu i negocjowaniu umów, tak aby zgodnie z zasadą mówiącą, iż „umowy są konstruowane przede wszystkim na złe czasy“ nasz Klient był należycie zabezpieczony na wypadek ich niewykonania przez drugą stronę. Ponadto oferujemy obsługę prawną na każdym etapie sporu – od negocjacji polubownych, poprzez prowadzenie postępowania sądowego, aż do egzekucji.
W naszej codziennie praktyce znajdziemy m.in.:

  • tworzenie, opiniowanie i analiza umów
  • przygotowywanie pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym
  • reprezentowanie stron na każdym etapie postępowania sądowego
  • reprezentowanie i doradztwo podczas negocjacji handlowych
  • przygotowywanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym
  • prowadzenie postępowań spadkowych
  • windykacja wierzytelności
  • reprezentowanie podczas postępowania egzekucyjnego
  • dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie itp.
  • ochrona dóbr osobistych

Skontaktuj się z nami: