Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących szeroko pojętych relacji rodzinnych. Sprawy dotyczą zazwyczaj ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia, ograniczenia i zakazu kontaktów z dzieckiem, rozstrzygania w istotnych sprawach dziecka, sporów pomiędzy rodzicami o prawo do opieki nad dziećmi, czy też podziału majątku wspólnego małżonków, ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opieki. Sfera relacji rodzinnych jest materią delikatną, wymagającą szczególnej uwagi i wrażliwości, jednak należy pamiętać, że po okresie walki o rodzinę przychodzi czas, w którym musimy walczyć o swoje prawa mając profesjonalne wsparcie.
W tej dziedzinie Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług, które obejmuje:

  • prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia pochodzenia dziecka (m.in. ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka)
  • prowadzenie postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej (m.in. przyznanie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, zakaz osobistej styczności z dzieckiem)
  • prowadzenie postępowań dotyczących opieki i kurateli (m.in. przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki i powołanie opiekuna, ustanowienie kuratora, zwolnienie z obowiązku objęcia opieką, uchylenie kurateli)
  • prowadzenie postępowań dotyczących małżeństwa (m.in. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia związku małżeńskiego, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, separacja)
  • prowadzenie postępowań dotyczących spraw majątkowych (m.in. zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, przygotowanie umów małżeńskich majątkowych – intercyzy, podział majątku wspólnego, ustalenie i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka, zniesienie wspólności majątkowej)
  • prowadzenie postępowań dotyczących ubezwłasnowolnienia
  • prowadzenie postępowań dotyczących obowiązków alimentacyjnych (m.in. dochodzenie alimentów dla dzieci oraz małżonka, podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów, egzekucja alimentów)

Skontaktuj się z nami: