Prawo administracyjne

W obecnych czasach zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne spotykają się z koniecznością prowadzenia postępowań administracyjnych. Prawo administracyjne obejmuje liczne i zróżnicowane przedmiotowo regulacje prawne, w tym kwestie dotyczące inwestycji budowlanych (w tym mieszkaniowych), gospodarki wodnej, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, zasiłków z pomocy społecznej. Gąszcz regulacji prawnych oraz wielość różnorodnych postępowań wymaga profesjonalnej i popartej doświadczeniem pomocy. Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem pism w postępowaniu administracyjnym, w tym wniosków, odwołań, zażaleń i skarg oraz reprezentuje w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
Zakres świadczonych przez Kancelarię usług, oprócz udzielania porad, obejmuje także:

  • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg na rozstrzygnięcia organów administracji oraz sądów
  • przygotowanie wszelkich wniosków do organów administracji (m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa wodnego, prawa oświatowego i in.)
  • udział w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej

Skontaktuj się z nami: