O Kancelarii


Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak i jednostek administracji publicznej. Prawnicy w niej zatrudnieni zajmują się zarówno przygotowywaniem analiz i opinii prawnych, doradztwem w zakresie konstruowania umów i porozumień handlowych, jak również ich tworzeniem. Zastępują klienta podczas negocjacji, a także reprezentują w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz organami podatkowymi. Pomoc Kancelarii świadczona jest na terenie całego kraju.

Wspólnicy Kancelarii


Sebastian Sobolewski
radca prawny

Sebastian-Sobolewski


Sebastian Sobolewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie dodatkowo ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami gospodarczymi”. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Doświadczenie zdobywał współpracując z największymi kancelariami prawnymi we Wrocławiu, gdzie zajmował się obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak też osób indywidualnych. Realia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej poznał również od strony praktycznej sprawując przez szereg lat funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych i współpracując z jedną z największych w kraju firm windykacyjnych. Aktywnie uczestniczył m. in. w procesach przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków europejskich, a także pracował przy świadczeniu obsługi prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Jego praktyka zawodowa obejmuje bieżącą obsługę prawną firm i podmiotów indywidualnych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jak również przed organami podatkowymi.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i sporach sądowych, a także problematyce dotyczącej spadków i darowizn.
Język obcy: angielski.

Marek Kubik
radca prawny

Marek Kubik

Marek Kubik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007 – 2011 odbywał aplikację radcowską. Odbył również aplikację samorządową oraz ukończył kurs i praktykę z zakresu zarządzania nieruchomościami. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Doświadczenie zdobywał współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi oraz pracując w instytucjach rządowych i samorządowych oraz spółdzielniach. Posiada znaczne doświadczenie i praktykę w zakresie problematyki ochrony praw konsumentów i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, które nabył pracując wiele lat w instytucjach zajmujących się tą tematyką.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną i reprezentowaniem w postępowaniach sądowych podmiotów gospodarczych, jak również osób fizycznych.

Specjalizuje się się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa ochrony konsumentów, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nieruchomości oraz związanych z dochodzeniem odszkodowań.
Język obcy: angielski

Odwiedź nasz blog o spadkach


„Pomysł stworzenia blogu o spadkach strony powstał wśród pracowników i współpracowników Kancelarii Prawnej „SOBOLEWSKI & KUBIK“ z siedzibą we Wrocławiu. Postaramy się prostym i przystępnym językiem opowiadać o tym jak dochodzić swoich praw, gdzie i w jaki sposób składać odpowiednie wnioski, co zrobić, aby przyjąć lub też odrzucić spadek.”

Kontakt z nami: