Spadki

W obecnych czasach często trzeba decydować o tym, co stanie się z naszym majątkiem w przyszłości bądź co zrobić, gdy jedna z najbliższych nam osób odchodzi pozostawiając nie tylko majątek ale i zobowiązania. Podjęcie decyzji co do rodzaju i treści testamentu, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, dokonania zapisu lub wydziedziczenia określonych osób wymaga rozwagi, wiedzy, a niejednokrotnie profesjonalnej pomocy. Jednym z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo i reprezentacja w sprawach spadkowych. Posiadamy stosowną praktykę i doświadczenie umożliwiające Klientowi podjęcie właściwych decyzji w tych niełatwych momentach życia. Działania kancelarii obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie wniosków, pozwów i oświadczeń składanych w związku z postępowaniem spadkowym
  • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących sposobów przyjęcia spadku
  • doradztwo przy sporządzaniu testamentu
  • określanie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia (dziedziczenie ustawowe, testamentowe)
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
  • prowadzenie spraw dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego, wyłączenia od dziedziczenia
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zapisu i polecenia
  • prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku
  • prowadzenie postępowań dotyczących działu spadku
  • zabezpieczenie spadku

Skontaktuj się z nami: