Prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami

Naszym Klientom pomagamy w trakcie całego postępowania związanego z inwestycją na rynku nieruchomości – poprzez zakup gruntów i budynków, uzyskanie stosownych pozwoleń, do odbiorów włącznie. Przygotujemy projekty umów, wniosków do organów administracji budowlanej, a także zastąpimy Państwa w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.
Kancelaria oferuje również kompleksowe doradztwo prawne przy nabywaniu gruntów budowlanych i rolnych. Fachowo poprowadzimy sprawy dotyczące wykupu, podziału czy też scalenia nieruchomości gruntowych. Ponadto nie są nam obce postępowania związane z dochodzeniem odszkodowań ze wywłaszczone nieruchomości lub ich zwrotem.
W naszej codziennie praktyce znajdziemy m.in.:

  • prowadzenie postępowań o uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz zmianę sposobu użytkowania
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji oraz sądami w postępowaniach o uzyskanie pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej i innych
  • przygotowywanie pism, wniosków i odwołań w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego
  • doradztwo w sprawach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wykupu, podziału nieruchomości gruntowych, opłat za użytkowanie wieczyste, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  • analiza stanu prawnego i badanie ksiąg wieczystych nieruchomości
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji i sądami w sprawach dotyczących nieruchomości

Skontaktuj się z nami: