Praca dla Aplikantów Radcowskich

Kancelaria Prawna SOBOLEWSKI & KUBIK we Wrocławiu zatrudni aplikantów radcowskich.

Wymagania:

– odbywanie aplikacji radcowskiej,
– bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego,
– bardzo dobra znajomość procedury cywilnej, egzekucyjnej i sądowo-administracyjnej,
– rzetelność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
– komunikatywność,
– umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.

Zakres obowiązków:

– sporządzanie projektów pism procesowych,
– sporządzanie i opiniowanie projektów umów i dokumentów,
– zastępowanie radców prawnych przed sądami i organami administracji publicznej.

Oferujemy:

– zatrudnienie lub nawiązanie stałej, odpłatnej współpracy,
– zróżnicowany zakres zadań,
– możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w kancelarii prawnej i należyte przygotowanie
do egzaminu zawodowego pod okiem doświadczonych radców prawnych,
– miłą i przyjazną atmosferę,
– elastyczne podejście do ustalenia godzin i wymiaru czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
kancelaria@sk-radcy.pl
z dopiskiem w temacie wiadomości: Aplikant radcowski

Prosimy o dołączenie klauzuli „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych wskazanych w CV przez „Sobolewski & Kubik“ Kancelaria Prawna s.c. dla potrzeb
niezbędnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko aplikanta radcowskiego (zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, tekst jednolity Dz.
Urz. UE. L Nr 119, str. 1 oraz przepisami prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych).
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z treścią art. 4 pkt 11 RODO.