Ochrona konsumenta również dla przedsiębiorcy.

W dniu 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy istotnej nowelizacji kodeksu cywilnego. Od tego dnia przedsiębiorca będący osobą fizyczną może korzystać z regulacji ochronnych przewidzianych dla konsumenta. Chodzi o umowy bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lecz nie mające dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności. Dotyczy to możliwości powoływania się na abuzywny charakter postanowień umownych. Możliwe jest też skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz ułatwień przewidzianych w związku z realizacją uprawnień z rękojmi.